Døre og vinduer

Døre

Ønsker du at skifte lejlighedsdør, er det muligt for egen regning. Følgende specifikationer skal være opfyldt for at leve op til både foreningens ønsker om udseende og brandmyndighedskrav:

Døren skal være af mærket ‘Swedoor, parti BD30 og db35′ og farvekoden på døre og karme hedder NCS S0502Y Hvid.

Vinduer

I Ejerforeningen Jacobsgaarden må lejlighedsejere gerne selv skifte vinduer på betingelse af, at vinduerne opfylder flg. krav, der er vedtaget for at ejendommens vinduer har et ensartet udtryk:

  • Modellen skal være træ/alu og anbefales at købes hos Idealcombi A/S, men kan også snildt købes andetsteds. Farven skal være den eksisterende grønne farve (flaskegrøn, RAL 6007) til gården og ud mod Kastrupvej. Mod Elbagade skal de være hvide, undtagen i de lejligheder, hvor vinduerne i forvejen er grønne.
  • Det er valgfrit at sætte trækrude i altandøren
  • Der må ikke være trækrude i de almindelige vinduesfag
  • Der skal bruges elastisk silikonefuge da det holder længst

Eksempler på hvordan vinduerne skal se ud, kan ses i Elbagade 73, 1.tv. og på Kastrupvej 60, 1.tv. Se evt. også billeder nedenfor.

Ved udskiftning af vinduer, kontakt da vicevært Mich for de præcise krav hertil.

Ejerforeningens vedligeholdelse af vinduer

Foreningen har pligt til at vedligeholde vinduerne, men foreningen har ikke “ejendomsret” til vinduerne, som foreningen har over eksempelvis tag og mure. Foreningens vedligeholdelsespligt opfylder foreningen ved at vedligeholde vinduerne, det vil sige ved at udføre passende vedligeholdende arbejde. Disse arbejder omfatter maling, kitning og fugning.

Foreningen har, som vedtaget på generalforsamlingen 2012, renset, slebet, kittet, grundet og malet vinduer, altan- og kælderdøre, i maj og juni 2012.


For English, please scroll down.

Doors and windows

Doors

If you wish to change the door to your apartment please be advised that it is at your own expense and that the following specifications must be met both due to internal regulations set up by the general assembly and due to fire safety:

The door must be of the brand "Swedoor" and the type "parti BD30" and "db35" and the colour of the door and doorframe must be NCS S0502Y White.

Windows

Owners are allowed to change windows if the windows conform to the following internal regulations set up by the general assembly:

  • The materials must be wood/aluminium and it is recommended to buy them at Idealcombi A/S. The colour must be the same green as the other windows (bottle-green, RAL 6007). If the window is facing Elbagade it must be white, exept for those apartments in which they are already green.
  • Det er valgfrit at sætte trækrude i altandøren (don't really know the technical translation, but it relates the the balcony doors)
  • Der må ikke være trækrude i de almindelige vinduesfag (same as above though relating to the regular windows)
  • Please use plastic silicon sealant as that lasts for longer

If in doubt, have a look at the windows on Kastrupvej 60, 1.tv. or Elbagade 73, 1.tv. or see pictures above.

When changing windows, please contact superintendent Mich as to the precise conditions.

The maintenance of the windows

The owners association is required to do upkeep and maintenance on outsides of the windows, but the association does not own the windows (unlike the roof and walls). 

The windows were last maintained in may and june 2012.

Using Format