Skraldesortering og storskrald

"Almindeligt" husholdningsaffald smides i containeren i gården (mere om denne herunder). Vi har dog en række genbrugsspande til skraldesortering, som vi sætter meget pris på at beboerne bruger—både af hensyn til klima og miljø, men også af hensyn til ikke at overfylde containeren.

Containeren (markeret med "1") og skraldesorteringen (markeret med "2") kan ses på kortet nedenfor.

Containere: I gården til Elbagade findes der containere til følgende typer af affald:

 • Almindeligt, husholdningsaffald, herunder pizzabakker (Containeren er aflåst pga. tidligere misbrug fra de omkringliggende andelsboligforeninger. Husk derfor T3-nøglen til låsene)
 • Pap og karton
 • Aviser, ugeblade og andet papir
 • Glas (bemærk: containeren står på Elbagade)
 • Batterier
 • Hård plast
 • Metal
 • Elektronik

Er man i tvivl om, hvordan en given genstand skal sorteres, kan det anbefales at benytte sig af Københavns Kommunes Affalds ABC:

http://www.nemaffaldsservice.kk.dk/AffaldsABC

Storskrald

Det vil fast komme storskraldscontainer hver år om foråret i uge 17 og sensommer i uge 36. Det kan herudover bestilles ad hoc hvis der er yderligere behov. Tidspunktet annonceres via opslag i opgangene. Alt storskrald uden for de perioder, er du selv ansvarlig for at aflevere på genbrugspladsen.

LAD VÆRE med at deponere dit storskrald andre steder end i storskraldscontaineren, da det er til gene for både beboere og vicevært.


For English, please scroll down.

Garbage and recycling

"Common" trash is to be thrown in the container in the yard (more about this below). In Copenhagen we recycle quite a lot of different stuff—there's a link to more information in this below as well. Please do recycle, not only due to the environment, but also so that we avoid overfilling the container. Please also remember to sort correctly and to put the bags in the correct bins. Thank you.

The container (marked "1) and the recycling station (marked "2") can be seen on the map above.

Recycling containers

In the recycling area we've got bins for:

 • Cardboard
 • Paper
 • Glass (please note that this bin is located on Elbagade)
 • Batteries
 • Plastics
 • Metal
 • Electronics

Copenhagen municipality has this webpage which explains the system, though in Danish:

http://www.nemaffaldsservice.kk.dk/AffaldsABC


Large trash

We get a skip delivered to the yard twice a year in spring and in fall (weeks 17 and 36 usually). We can also order more, if the need arises. Residents will be notified on the notice boards at the bottom of the stairwells.

At all other times of the year, you're responsible for taking the large trash to the recycling yards.

Please refrain from putting large pieces of trash anywhere on the grounds as it's a nuisance for both the other residents and for the superintendent.


Using Format