Husorden

For at vi alle kan være her og have det rart, henstilles der til, at følgende retningslinjer overholdes. Ved manglende overholdelse henvises der til, at man først kontakter den misligholdende part, og hvis dette ikke virker, kan man kontakte bestyrelsen. Generelle nabokonflikter blander bestyrelsen sig som udgangspunkt ikke i.

På forhånd tak for at udvise omtanke for os alle!

Affald

Intet affald må henkastes i gården eller anbringes noget andet sted end i de tilstedeværende containere. Der vil være storskrald ca. 4 gange om året, som kan benyttes til affald der ikke kan bortskaffes med dagrenovationen.

Læs mere om vores affaldsfaciliteter.

Badeværelse

Af hensyn til natteroen i ejendommen bedes vandhanerne, bortset fra hanerne i håndvaske, ikke benyttes mellem kl. 23 og kl. 6.

Leg på trapperne frabedes

Trappeopgangen må ikke benyttes som legeplads. Ejeren/lejeren skal drage omsorg for, at de hos vedkommende boende eller besøgende ikke ved støjende adfærd er til gene for de øvrige beboere.

Cykler

Cykler, barne- og legevogne eller lign. må ikke henstilles på ejendommens trappeopgange. Der henstilles til at benytte barnevognsrummet, placeret i kælderen samt cykelstativer. Fravigelse af dette kræver godkendelse fra bestyrelsen.

Læs mere om vores cykelparkering.

Klager

Hvis du er generet af støj fra dine naboer, anbefales det, at du selv tager kontakt til vedkommende for at løse konflikten. Det er begrænset, hvad bestyrelsen kan gøre i sådanne situationer.

Motorkøretøjer

Biler må ikke parkere i gården eller i dennes indkørsel, således at man generer for affaldstømning. Motorcykler, knallerter og lign. må ikke startes i gården.

Musik

Der må ikke spilles høj musik eller anden støjende underholdning der generer de andre beboere efter kl. 22 på hverdage og kl. 24 i weekenden.

Ved afspilning af høj musik henstilles der endvidere til, at døre og vinduer, der vender ind mod gården holdes lukkede, da lyd har en tendens til at runge i gården.

Støj

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse for husførelsen skal installeres så­ledes at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 19.30. I weekenderne og sogne-/helligdage må unødig høj boren og banken ikke forekomme.

Vaskerum

Vaskerummet skal efter endt vask gøres ryddeligt og rent. Der appelleres til at alle er opmærksomme på kun at havde den siddende hvis der er intention om at vaske og fjerne eller rykke den efterfølgende.

Man må tage en vasketid hvis der ikke er maskiner igang 30 minutter efter starttid. Dog skal man huske at være færdig inden den næste tid starter.

Vinduer

I regn, sne, frost og stormvejr skal alle vinduer i trappeopgange og kælderrum holdes lukkede.

Læs mere om vinduerne.

Drag omsorg for vores rør

Der må kun benyttes toiletpapir i WC, og intet som kan tilstoppe afløbes må henkastes i WC-skålen.

Rygning

Det er ikke tilladt at benytte ejendommens indendørs fællesarealer, dvs. opgange, kælderrum samt vaskekælder som rygerum. Rygning er tilladt i gårdhaven.

House rules

The following rules are intended to make the building and garden a nice place to be for all of the residents. We strongly encourage everyone to follow these guidelines. In case of neglect of the guidelines, please try to address the offender yourself. In case of repeated neglect of the rules you can contact the board, though our options to do anything substantive are limited.

Thanks in advance for taking care!

Trash

Trash is not to be left in the yard or garden or to be placed any other place than the intended bins and containers. The large trash is collected twice a year.

More about our recycling and containers.

Bathrooms

Please be considerate to the other residents and refrain from using the showers and such between 11 PM and 6 AM. You may use the sinks.

Please don't play on the stairs

The stairs are not to be used as a playground and the owner or tenant is responsible for ensuring that anyone living on or visiting the apartment does not use the stairs for play, as this is an annoyance to the other residents.

Bicycles

Bikes and strollers etc. are not to be stored in the stairwells. Please use the basement for bikes and strollers. These rules can be waived if written permission is obtained from the board.

More information on the bike facilites.

Complaints

If you are bothered by noises from neighbors, please contact them yourself. The board can do very little in these situations.

Motorized vehicles

Cars are not to be parked in the yard, the garden, or the driveway. This hinders the trash from being removed. Motorcycles, mopeds etc. is not to be started in the yard or the garden as the noise from this is excessive. 

Music

Loud music and other excessively noisy entertainment is not allowed during weekdays after 10 PM and weekends after 12 PM.

When playing loud music we kindly ask that you close the doors facing the garden as the noise travels quite a lot.

Other noises

Washing machines and such must be installed properly so that they don't produce excessive noise. The use of power tools and other noisy equipment such as hammers are not allowed after 7.30 PM. In weekends we kindly ask that you do not unneccessarily bore or hammer as this can be heard through the stairwells.

The laundry room

The laundry room must be cleaned and tidied properly after use.

Washing times are forfeit if they're 30 or more minutes overdue. Please make sure to empty the washing machine as soon as possible after use.

Windows

During rain, snow, frost and/or storm, please make sure that the windows in the stairwells and the basement are closed.

More about windows in general.

Please be gentle with the drain pipes

Please, do not flush anything but toilet paper down the toilets as it clogs up the pipes.

Smoking

It is under no circumstances allowed to smoke in the indoor common areas. This includes stairwells, the basement, individual basement rooms and the laundry room. Smoking is permitted in the garden.

Using Format