Varmeanlægget og brug af VVS'er

Grundet vores sårbare varmeanlæg, er det blevet besluttet, at hvis man har problemer med varmen og har behov for at tilkalde VVS på egen hånd, skal anvendes det til ejendommen tilknyttede firma som hedder

PEDERSEN VVS v/ Jan Pedersen

Bredgade 63, 1260 København K 

Tlf.nr.: 39655542.

Dette skyldes, at vi har haft fimaer der på egen hånd har pillet ved indstillinger og ventiler med uhensigtmæssige følger, hvilket i flere tilfælde har forværret anlæggets tilstand.

Ejendommen har ansvaret for forsyningen af varme frem til lejligheden. Det vil sige, at hvis der er varme på det rør, der fører frem til radiatoren, ligger fejlen enten i radiatorventilen (den man regulerer varmen på) ellers er der luft i radiatoren (dette er meget sjældent, da varmen bliver fordelt til lejlighederne, fra loftet og ned mod kælderen og derved vil luftet søge mod udluftningsklokkerne øverst på loftet). Hvis man hører rislende vand i radiatoren, kan dette være luft, som man kan prøve at fjerne ved at åbne for udluftningsskruen, som sidder i modsatte ende af varmereguleringen. Der sidder dog ikke altid udluftningsskruer i radiatoren og derved kan man ikke selv løse det problem—tag i dét tilfælde fat i vicevært Mich. Den manglende varme kan også ligge i den ventil man åbner og lukker for varmen med. Denne ventil kan sætte sig fast i ventilhuset, når radiatoren står lukket hele sommeren. Dette kan i mange tilfælde løses ved man lader termostaten stå på 5 (fuld åben) hele sommeren, da ejendommen alligevel lukker for varmen fra  1. juni til og med 30. september. Dette gør, at ventilen ikke sætter sig fast over sommeren. Det er ikke tilrådelig selv at forsøge at få ventilen løs i ventilhuset, da dette kræver teknisk indsigt og kan føre til store mængder vand i lejligheden.

Øvrige henvendelser vedr. varme kan rettes til vicevært Mich eller til bestyrelsen.

The heating and use of plumbers

Our heating system is rather old and therefore somewhat fragile if handled the wrong way. Due to this, if you need to use a plumber for any heating related purpose, then it has to be our regular plumbers, as they know how to handle the system. Our plumber is

PEDERSEN VVS v/ Jan Pedersen

Bredgade 63, 1260 København K 

Phone: 39655542.

We've had some experiences with other plumbers who meddled with the heating and thus made it worse that it was before. Please don't do this.

The building uses central heating. The owners association is responsible for makes sure that the central heating gets to your apartment. That means that if there's heat in the pipes leading to the radiator, but not heat in the radiator, that's a problem for the individual resident. Usually this will be due to air trapped in the system which can be vented by you or by a regular plumber. If you cannot vent the air from the system, please contact superintendent Mich. If you want, you can let the thermostat sit at 5 throughout the summer—this prevents the valve from sticking. The heat is turned off from June 1st till September 30th, so it'll not cost any additional heat during those months. Please do not try and meddle with the valve any other way as this can cause quite large leaks.

Enquiries regarding the heating can be directed towards Mich or the board.

Using Format