Procedure for ombygning og istandsættelser

For at sikre det gode og respektfulde naboskab er der følgende procedure, når man bygger om:

Enterpriseforsikring

Ved større og tilladelseskrævende ombygninger er det er et krav fra ejerforeningens side, at ombygger etablerer en enterpriseforsikring. Ejerforeningens forsikring giver gerne bud på en sådan, da de i forvejen ved hvilke elementer, der er dækket og det kan derfor være en god løsning.

Ejerforeningen har tegnet ejendomsforsikring hos Gjensidige gennem forsikringsmæglerselskabet Assurancepartner ved police nr. 6708030

Bygningssagkyndig 

Hvis der opstår problemer vedrørende ombygningen, kan ejerforeningen påkalde sig ret til at udpege en bygningssagkyndig, så en uvildig kan undersøge sagen. Dette sker på ombyggerens regning.

Autoriserede håndværkere

Af lovmæssige og sikkerhedsmæssige årsager skal ombygninger udarbejdes af autoriserede håndværkere, hvor dette er påkrævet og ejerforeningen har ret til at se dokumentation for arbejdes udførelse, samt faktura for dette i tilfælde af, at der opstår tvivl om kvaliteten af arbejdet eller der opstår problemer.

Projektperiode

Af hensyn til naboerne er det vigtig, at ombygger orienterer bestyrelsen og de nærmeste naboer om den forventede ombygningsperiode og om der kan forventes specielle støjgener.

Dette kan gøres med en seddel til viceværten eller mail til bestyrelsen, hvor ombygningen er beskrevet, samt navn, adresse og telefonnummer så ombygger let kan kontaktes ved opståede problemer.

Herudover med samt opslag i opgangen.

Oprydning og rengøring

Byggepladsen stopper i egen lejlighed og ikke uden for. Det er derfor ombyggerens ansvar, at opgangen løbende bliver ryddet og rengjort også selv om ombygger i perioden ikke selv bor i lejligheden. Afklar derfor dette med håndværkerne.

Hvis henstillinger om dette ikke bliver fulgt, vil ejerforeningen etablere rengøring og trappevask for ombyggerens regning.

Det er ikke tilladt at bruge den fælles affaldssortering til brug for byggeaffald. Der henvises i øvrig til husregler.

Procedure regarding construction

To avoid neighbor conflicts when remodelling or other construction work, please follow the procedure below

Construction insurance

When doing larger construction work the resident is required by the association to have a construction insurance (Danish: Entrepriseforsikring). The associations' insurance is happy to make an offer for such an insurance, which might be a good option considering that they already know the ins-and-out of the associations current insurance plan.

Our insurance provider is Gjensidige mediated by the company Assurancepartner (policy number 6708030.

Independent certified construction specialist

In case of any problem regarding the construction the association may appoint an independent certified construction specialist in order to investigate. The cost of the certified specialist will be at the expense of the owner of the apartment.

Authorized craftsmen

Due to legal and safety concerns all construction work must be done by authorized craftsmen regarding any installation or work that requires such. The association may demand documentation and paperwork regarding the work itself as well as any invoices in case of dubious quality or any questions regarding the quality of the work done.

The duration of the project

Please advise the neighbors, including above and below as well as the board about any contruction work as well as the estimated period during which construction will take place so that neighbors and the board may take the neccessary precautions.

You can inform by writing the superintendent Mich and/or the board.

The neighbors can be notified with a post on the noticeboard at the bottom of the stairwell.

Cleaning up and keeping it tidy

The building site is at all times to be within the confines of the apartment. This means that nothing should be left on the stairs, in the yard, in the garden or in the basement for any prolonged period of time. The stairs must as a minimum be swept by the end of each day so that neighbors do not drag dirt and dust into their homes. It's the owners responsibility to make sure that the workers adhere to this rule.

If the rule above is not observed, the association will have the stairs cleaned and/or the trash moved at the expense of the owner.

It is not permitted to use the associations' containers or recycling station for trash relation to construction

Det er ikke tilladt at bruge den fælles affaldssortering til brug for byggeaffald. Der henvises i øvrig til husregler.

Using Format