Bestyrelsesmøder 2021

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. december 2021

1) Affaldsskaktene:

Muligvis følger vi ikke de gældende regler/lovgivning vedr. affaldsskakte. Derfor har vi bedt DEAS om at hjælpe, både med afklaring og en eventuel lukning af vores affaldsskakte. Bestyrelsen informerer lige så snart der er nyt.

2) Påbud:
Der er fortsat ikke sket udbedring af påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58.

3) Dato for næste generalforsamling:
Datoen for den næste generalforsamling bliver den 5. april 2022.
Vi vil allerede nu minde alle beboere om, at I har mulighed for at stille forslag til generalforsamlingen. Hvis du udarbejder forslag, så kan du løbende sende dem til DEAS – du behøver ikke at vente til du modtager indkaldelse og info om generalforsamlingen fra DEAS.

Dato for næste bestyrelsesmøde:
2. februar 2022.

Referat fra bestyrelsesmødet den 26. oktober 2021

1) Vedr. sætningsrevne i gavlmuren:
Vi opstarter indhentning af tilbud, og igangsætter fugningen når vi har fundet et firma til at udføre opgaven.

2) Oprydning i kælder og cykelparkering:
Vi vil gerne have tømt kælderen for det der står i gangene, samt ryddet op i evt. efterladte cykler. Det bliver først næste forår, hvor vi vil planlægge oprydningen, så det passer med at vi har container til rådighed.

3) Vedr. vintersæsonen og vores varmeanlæg:
Husk at vi har et varmeanlæg som er lidt udfordret, så oplever I manglende varme, skal I kontakte vores vicevært.

4) Påbud:
Der er fortsat ikke sket udbedring af påbud vedr. udskiftning af forkerte vinduer på Kastrupvej 58.

5) Vi har nu fået en Facebook-gruppe i Jacobsgaarden:
Den hedder Ejerforeningen Jacobsgaarden, og det er Emil Berth som administrerer denne gruppe. Hvis du ikke kan søge den frem er du velkommen til at kontakte Emil via Facebook for at få hjælp.

6) Dato for næste bestyrelsesmøde:
8. december 2021.

Referat fra bestyrelsesmødet den 24. august 2021

1) Bestyrelsen:

På generalforsamlingen fik vi valgt nye medlemmer og bestyrelsen er nu fuldt bemandet – stort velkommen til Marianne og Emil.

 • Helle Lintrup – forkvinde.
 • Kristian H. Nielsen – medlem.
 • Marianne D. Grunnet – medlem.
 • Ingrid Pedersen – suppleant.
 • Emil S. Berth – suppleant.
 • 2) Henvendelser fra beboere:

 • Der har været en enkelt henvendelse vedr. en utæt faldstamme – faldstammen er repareret.
 • 3) Påbud:

 • Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.
 • 4) Vedligeholdelses-opgaver:
  Bestyrelsen ser på om vi skal have fjernet ”forladte” cykler omkring ejendommen samt om vi skal rydde kældergangene for det som folk har efterladt.

  5) Næste bestyrelsesmøde 26. oktober 2021.

  Referat af bestyrelsesmøde den 26. maj 2021

  Generalforsamling:

  Nu satser vi på, at vi endelig kan holde vores generalforsamling. Det bliver torsdag den 24. juni kl. 19:00 på café Vivaldi, Amagerbrogade 92. Der kommer indkaldelse fra DEAS som der plejer.

  VIGTIGT: Vi mangler medlemmer i bestyrelsen, så vi opfordrer til at deltage på generalforsamlingen og stille op til bestyrelsesvalget!

  HUSK: Man skal have Coronapas for at komme ind på caféen!

  Påbud:

  Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

  Henvendelser fra beboere:

  1) Der har været en blokering af vandrør i køkken på Elbagade 71 i stuen. Denne skade er
  håndteret.

  2) Der har været registreret husklanner i flere lejligheder på Kastrupvej 60. De er håndteret via
  skadedyrsbekæmper.

  Nye havemøbler til gården er på vej.

  Referat af bestyrelsesmødet den 9. marts 2021

  Henvendelser fra beboere:

  1)      OBS! Der er opdaget manglende lukkeventiler under køkkenvasken i 2 af 5. sals lejlighederne. Det betyder at det ikke er muligt at lukke for vandet i tilfælde af skader eller vvs-arbejde! Det er lovmæssigt påkrævet at kunne slukke for vandet, så hvis andre lejligheder har samme problem, anbefaler bestyrelsen at få det ordnet hurtigst muligt.
  Hvis I har behov for installation af lukkeventiler anbefaler vi at man kontakter Jan Petersen VVS på tlf. 25151550, da de kender ejendommen. Kontakt også vores vicevært Michael, da han skal involveres ifm. lukning af hovedhanen.

  2)      Der har været en vandskade i Elbagade 77 mellem 4. og 5. sal. Denne skade er håndteret via DEAS.

  3)      Beboer har foreslået at vi får nye havemøbler, og de bliver udskiftet i løbet af foråret.

  4)      Beboer har foreslået at vi får ny sandkasse i gårdhaven. Ejerforeningen vil gerne betale for materialerne, hvis der er beboere som vil udføre selve arbejdet. Kontakt bestyrelsen hvis du er interesseret i at forestå dette arbejde.

  5)      Beboer har fået godkendt opbevaring af barnevogn i kælderen.

  Påbud:

  Kastrupvej 58, 2. th.: Påbud om udskiftning af forkerte vinduer. De er fortsat ikke udskiftet.

  Vedr. generalforsamling

  Vi håber at kunne afholde generalforsamling den 4. maj 2021:

  Vi mangler medlemmer til bestyrelsen, så vi opfordrer dig til at møde op til generalforsamlingen og stille op til valget

  Using Format