Bestyrelsesmøder

 1. Bestyrelsesmøder 2014

  2022-09-08 13:50:18 UTC
  Referat af best.møde 24. nov. 2014 Husk: Alle forslag til næste ordinære generalforsamling (inden udgangen af april – dato følger) skal afleveres til bestyrelsen senest 15. januar jf. vores vedtægter. Bestyrelsen arbejder i øvrigt – i samråd med DEAS’ jurist – på at gøre vores vedtægter tidssvarende, og forslaget om…

 2. Bestyrelsesmøder 2013

  2022-09-08 13:47:42 UTC
  Ref. af bestyrelsesmøde 6. nov. 2013 Lukning af affaldsskakter: Bestyrelsen har drøftet en mulig lukning af affaldsskakterne, da de er ekstremt tidskrævende at tømme for Michael-vicevært, fordi folk smider meget andet end køkkenaffald i dem. Derfor: respekter venligst, at der kun må komme køkkenaffald, der er forsvarligt lukket i poser,…

 3. Bestyrelsesmøder 2012

  2022-09-08 13:45:20 UTC
  Referat af bestyrelsesmøde 1. nov. 2012  Fremlejekontrakter: Lejligheder på hhv. Elbagade 75 og Elbagade 77 er blevet fremlejet, og bestyrelsen har godkendt kontrakterne jf. foreningens vedtægter. Navneskifte: Dan-Ejendomme, vores administrationsselskab, har skiftet navn til DEAS. Det har ingen praktisk betydning for foreningen som kunde. Bestyrelsen er inviteret til housewarming, men…

Using Format