Bestyrelsesmøder

  1. Bestyrelsesmøder 2007

    2022-09-06 17:57:14 UTC
    Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Jacobsgården 16. maj 2007  Til stede: Brit Therkildsen (fmd. og referent), Niels Munch, Søren Hjul, Michael Refsing Andersen (suppleant), Anja Therkildsen (suppleant), samt tidl. bestyrelsesmedlemmer Dorthe Jensen og Helge Nielsen. 1. Overlevering: Dorthe Jensen og Helge Nielsen orienterede om aktuelle emner, initiativer og uafsluttede sager,…

  2. Bestyrelsesmøder 2008

    2022-09-06 17:48:33 UTC
    Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Jacobsgaarden 6. oktober 2008   Til stede: Niels Munch, Michael Refsing, Anja Therkildsen, kloakmester Jørgen Lyngholm (delvis), Brit Therkildsen (referent). Afbud: Søren Hjul Kloak: Jørgen Lyngholm orienterede om sit møde med vores forsikringsselskab, Codan. Pludselig tvivl om graden af vores forsikringsdækning grundet modstridende oplysninger fra mægler.…

Using Format